ماموریت شرکت

تبرك با بهره گيری از رهبران كارآفرين و كاركنان متعهد و پويای خود كه با تكيه بر ارزش های سازمانی چون سرآمدی، يادگيری، رقابت پذيری، خلاقيت و نوآوری، مشتری مداری، تعهد و وفاداری و با تلاش مستمر در جهت توليد با بهره وری بالا ضمن ارتقاء كيفيت متناسب با اهداف شركت برای تحقق آرمان خود، رشد متوازن،
توسعه پايدار و توجه به نيازهای مشتريان در عرصه های مختلف اجتماعی با تكيه بر سرمايه های نامحسوس خود (ارزش برند، نيروی انسانی متعلق) افتخارات بزرگی را تقديم جامعه نمايد.

مدیرعامل تبرک

نظرات (0)

(برای مشاهده وثبت نظر کلیک کنید)